KotkanPS Blog


Valtuustoaloite rakentamisesta by kotkanps
26 helmikuun, 2010, 6:03 pm
Filed under: Aloitteet

Kotkan kaupunginvaltuustolle 07.12.2009

VALTUUSTOALOITE

ALOITE,JOKA ESTÄISI RAKENNUSLUPIEN MYÖNTÄMISEN RAKENNUKSILLE, JOTKA

VAHINGOITTAISIVAT ELINYMPÄRISTÖNSÄ KULTTUURI-IDENTITEETTIÄ

Aluksi on todettava, että tämän aloitteen käsittelemisen ei pitäisi olla vaikeaa, kun muistamme miten nihkeästi kaupunki on suhtautunut sellaisiin suomalaiseen kulttuurimaisemaan hyvin sopiviin rakennuksiin kuten esimerkiksi vaikkapa grillikatokset.

Sveitsin kansanäänestyksen jälkeen Kotkan olisi nyt otettava kielteinen kanta maisemallisesti ja kulttuurillisesti tänne sopimattomien minareettien rakentamiseen, etenkin koska nämä rakennukset eivät nykyään edusta alkuperäistä tarkoitustaan. Sveitsin kansanäänestyksellä estettiin minareettien, joiden alkuperäinen tarkoitus oli olla visuaalisia maamerkkejä ohjaamaan rukouspaikalle ja joista esitettiin yli maiseman kuuluva kutsu rukoukseen, rakentaminen, sillä nykyään minareettien tarkoitus on muuttunut. Turkin pääministeri Erdogan kuvaa nykyisyyttä: ”Minareetit ovat meidän pistimiämme, kupolit ovat meidän kypäriämme, moskeijat ovat meidän kasarmiamme ja uskovaiset ovat meidän sotilaitamme” ja sveitsiläisten lailla me Perussuomalaisten valtuustoryhmässä emme näe syytä olla uskomatta herra Erdogania, joka on Natomaan pääministeri. Kotka on historiansa aikana osansa sodista kärsinyt emmekä enää halua tänne sodan pistimien symboleja. Etenkään, jos ne eivät ole pistimiä, jotka puolustaisivat meidän kulttuuri-identiteettiämme.

Nykyään rukouskutsu voidaankin lähettää suomalaiseen, rauhanomaiseen tapaan tekstiviestillä. GPS-navigaattorilla varustettu matkapuhelin voidaan liittää kotouttamispakettiin, joka annettaisiin maahanmuuttajalle siinä vaiheessa, kun turvapaikka myönnetään. Tällä varmistettaisiin se, että islaminuskoiset maahanmuuttajat eivät jäisi vaille tärkeää rukouskutsuaan. Navigaattorilla varustetut matkapuhelimet opastaisivat myös rukoilijan eksymättä perille, sillä niihin voi vallan hyvin huoltoasemien, sairaaloiden ja vastaavien lisäksi asettaa muslimeille tarkoitettujen rukouspaikkojen osoittimet vailla kustannuksia, jolloin matkapuhelin täysin korvaisi minareettien alkuperäisen tarkoituksen ja olisi kuin vanhaan, suomalaiseen saaristolaisperinteeseen kuuluva pieni majakka, joka opastaa eksyksissä olevaa sielua turvallisesti kohti rukouspaikkaa. Mikäli halutaan säästöjä ei matkapuhelimia ole pakko myöntää naispuolisille turvapaikansaajille, sillä heillä ei ole asiaa noille rukouspaikoille muuten, kuin kyökin puolelle ja kokemus kertoo, että naiset löytävät sinne aina opastamattakin. Kotouttaminen edistyisi suuresti, kun alkeellisesta oloista tulleet ihmiset näin siirtyisivät vahvasta suomalaisesta perinteestä kummunneen modernin teknologian käyttäjiksi ja kuka tietää vaikka tästä tietoteknisestä sovelluksesta syntyisi Kotkaan Suomen paljon puhuttu uusi Nokia?

Esitämme siis täten, että Kotkan kaupunki kieltää minareettien ja muiden paikalliseen kulttuuri-identiteettiin sopimattomien rakennusten rakentamisen alueelleen ja tutkii mahdollisuutta esittää muslimien rukouskutsu hahmottelemallamme tavalla.

Kotkassa 07.12.2009

Freddy van Wonterghem

Kaupunginvaltuutettu

Kotkan Perussuomalaisten valtuustoryhmä.Valtuustoaloite 25.1.2010 by kotkanps
28 tammikuun, 2010, 2:05 am
Filed under: Aloitteet

KAUPUNGINHALLITUKSEN 500.000 EURON LUOTTORAJAN PIENENTÄMINEN HANKINNOISSA

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kuntatalouden tasapainottaminen tulee olemaan tämän vaalikauden tärkein tehtävämme.

Kaupunginjohtajaa myöten on valtuustoryhmiä muistutettu siitä, että meidän kaikkien päätöksenteossa mukana olevien tulisi nyt osallistua näihin lamatalkoisiin.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä  on ottanut ylhäältä annetun säästökomennon vastaan. Olemme tässä tarkoituksessa muun muassa esittäneet pidättäytymistä konserttitalon kaupasta ja kannattaneet kulttuurisataman kehittämistä vain yksityisin varoin. Valitettavasti aivan kaikki muut eivät ole ottaneet kuntatalouden kurjaa tilannetta yhtä vastuullisesti huomioon ja näin ollen on kaupungin kannalta vahingollisia ratkaisuja, kuten niin kutsuttu lehdistötuki tullut hyväksyttyä.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta esitän, että Kaupunginhallituksen 500.000 euron, eli noin kolmen miljoonan tapetun markan luottoraja alennetaan 100.000 euron suuruiseksi.

Tämän 100.000 euron yli menevät hankinnat tulisi esityksemme mukaan tulevaisuudessa hyväksyttää ehdottomasti Kaupunginvaltuustolla. Aloitteemme lisäisi päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja estäisi sellaisten kulujen syntymisen, jonka takana poliittinen, kuntalaisten valitsema enemmistö, ei seiso.

Kotkassa 25.1.2010

Juho. S. A. Eerola

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta