KotkanPS Blog


Venesatamien jätehuolto heikkenee by kotkanps
4 toukokuun, 2010, 12:25 am
Filed under: Kannaotto

Kotkan Perussuomalaiset olivat 25.4 pitämässään kokouksessa huolissaan venesatamista ja merten tilasta.

Kotkan venesatama on ollut monella tapaa erinomainen paikka. Nyt näyttää siltä, että hyvää asioiden tilaa ollaan huonontamassa. Mikäli jätehuolto ei enää tulevana kesänä toimi syntyy veneilijöille suuri kiusaus tyhjentää septitankit ( paskatankit ) mereen ennen satamaan saapumista. Tällaisten jätteiden ajautuminen rantoihin ja uimapaikoille ei olisi mikään miellyttävä ilmiö.

Kotkan perussuomalaiset ihmettelevät miksi yksityistämisen nimissä huononnetaan sitä mikä on ollut hyvää ja toimivaa. Venesataman pitäminen tunnetussa, hyvässä kunnossaan ei mielestämme voi sellainen kustannus, että sen jätehuollon tasosta pitäisi tinkiä. Venesataman asiallinen hoito on tärkeää myös matkailun kannalta ja tuo siten tuloja kaupungille.Kotkan mielenterveyspalveluista by kotkanps
30 maaliskuun, 2010, 3:25 am
Filed under: Kannaotto

Ulkoistamisella on etunsa, mutta niin on ammattitaidollakin. Kotkan mielenterveys- ja kuntoutuspalveluissa tapahtunut viime vuotinen siirtymä ei tapahtunut kaikin tavoin kuten olisi pitänyt. Tarjouskilpailussa päätös tehtiin lain mukaan edullisimman vaihtoehdon mukaan, mutta tarjouksessa ei oikeastaan osattu eritellä muuta kuin loppusumma, jos hieman, mutta vain hieman karrikoiden sanotaan. Olisi tärkeää, että tarjouspyyntö itsessään ottaisi jo huomioon mitä tarpeita on ja erittelisi ne yksityiskohtaisesti. Nyt lautakunta joutui päättämään asian ilman vaadittavaa asiantuntemusta.

Kotkan Perussuomalaiset esittääkin kannanotossaan, että asioihin tulevaisuudessa paneuduttaisiin syvällisemmin ja suuremmalla tarkkuudella. Vaikka asioiden hoidossa aikaisemmin olisi ollut ongelmia ei voi olla niin, että mielenterveys- ja kuntoutuspalveluissa toimitaan hyppelehtivästi ja jatkuvasti linjaa vaihdellen. Nämä ovat asioita, jotka vaativat jatkuvuutta ja vanhan päälle rakentamista.Kotkan perussuomalaisten kannanotto kaavoitukseen. by kotkanps
26 helmikuun, 2010, 6:08 pm
Filed under: Kannaotto

Kotkan Perussuomalaiset ry:n hallitus piti kokouksensa torstaina 18.2.2010. Keskustelua herätti erityisesti kaupungin kaavoituspolitiikka ja se suhde luontoarvoihin.

Kotkan Perussuomalaisten kannan luonnonsuojeluun voisi tiivistää sanoihin: paikalliset ratkaisut ja globaali edistys, ei globaalit ratkaisut ja paikallinen jumitus.

Sivistyessään ihminen muuttuu väistämättä luonnonsuojelijaksi ja kuten kaikki tiedämme ovat perussuomalaiset aina olleet luonnonsuojelijoita. Vanhan sivistyneistön ei kuitenkaan pidä hyljeksiä uutta sivistyneistöä, vaan pikemminkin ottaa se opastavien siipiensä hoivaan, joten Perussuomalaiset ovat Kotkassa aina, varsinkin luonnonsuojelullisissa asioissa, valmiita yhteistyöhön myös muiden puolueiden kanssa.

Asia mihin voidaan vaikuttaa demokraattisesti valtuuston kautta on kaavoitus. Se on myös ehkä keskeisintä työtä mitä luonnonsuojelun alalla voi tehdä. Kotkan Perussuomalaisten peruslinja on, että kaiken kaavoituksen on kunnioitettava luontoarvoja niin hyvin, kuin se on järkevällä tavalla mahdollista. Tässä työssä ja suunnittelussa paras asiantuntemus on aina paikallisilla ihmisillä. Siksi Kotkan Perussuomalaiset toivovat, että puolueisiin kuulumattomat ihmiset käyttäisivät sekä itse yhdistystä, että Perussuomalaisten neljän hengen valtuustoryhmää asioiden eteenpäin viemiseen ja parhaiden ratkaisujen etsimiseen.

Kaavoitusratkaisut ovat luonnonsuojelun kannalta pitkäjänteisiä ja siksi niistä olisi hyvä olla tietoinen jo niiden valmisteluvaiheessa, jotta yksityiset ihmiset ja heidän perustamansa yhdistykset pääsisivät osallisiksi avoimeen ja demokraattiseen päätösten tekoon. Kotkan Perussuomalaiset uskovat, että jokainen kotkalainen haluaisi, että siitä mikä nykyään on parasta Kotkassa olisi jäljellä vielä paljon silloinkin, kun meitä ei enää ole ja lastemme lapset ja heidän lastensa lapset asuttavat tätä kaupunkia.

Kotkan Perussuomalaiset ry.